สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า สินค้าบางรายการอาจมีขนาดหรือสีต่างไปจากสินค้าตัวอย่างบนเว็บไซต์
วางจำหน่ายจนกว่าจะสินค้าจะหมด