ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชั่นรับคะแนนโบนัสคูณสาม สำหรับสมาชิก IKEA FAMILY


 1. โปรโมชั่นรับคะแนนโบนัสคูณสาม จะคำนวณจากคะแนนโบนัสตามปกติที่จะได้รับจากยอดซื้อนั้นๆ
  ตัวอย่าง
  1. ลูกค้าคนหนึ่งมียอดซื้อ 4,500 บาท คะแนนโบนัสที่จะได้รับตามปกติเท่ากับ 4,500 คะแนน จะถูกเพิ่มในหมายเลขสมาชิกทันทีที่ชำระเงินค่าสินค้า
  2. ขณะที่คะแนนโบนัสคูณสาม จำนวน 13,500 คะแนน (4,500 x 3) ซึ่งจะได้รับเพิ่มตามโปรโมชั่น จะถูกเพิ่มในหมายเลขสมาชิกภายใน 4 สัปดาห์ หลังจบโปรโมชั่น
 2. จำกัดคะแนนโบนัสสูงสุดที่จะได้รับต่อหมายเลขสมาชิก 24,000 คะแนน
  ตัวอย่าง
  1. สมาชิก A มียอดซื้อรวม 4,500 บาท จะได้คะแนนโบนัสคูณสาม จำนวน 13,500 คะแนน
  2. สมาชิก B มียอดซื้อรวม 9,000 บาท จะได้คะแนนโบนัสคูณสาม จำนวน 24,000 คะแนน ไม่ใช่ 27,000 คะแนน
 3. สมาชิกที่จะร่วมโปรโมชั่นนี้ได้ ต้องมียอดซื้อรวมตลอดระยะเวลาโปรโมชั่นไม่ต่ำกว่า 4,500 บาท โดยไม่จำกัดว่าจะต้องซื้อให้ครบ 4,500 บาท/ใบเสร็จ
  ตัวอย่าง
  1. สมาชิก A ซื้อสินค้าภายในระยะเวลาโปรโมชั่นทั้งหมด 3 ใบเสร็จ โดยมียอดซื้อรวม 3 ใบเสร็จ เท่ากับ 4,500 บาท จะได้รับคะแนนโบนัสเพิ่มเป็นจำนวน 13,500 คะแน
  2. สมาชิก B ซื้อสินค้าภายในระยะเวลาโปรโมชั่นทั้งหมด 5 ใบเสร็จ โดยมียอดซื้อรวม 5 ใบเสร็จ เท่ากับ 9,000 บาท จะได้รับคะแนนโบนัสเพิ่มเป็นจำนวน 24,000 คะแนน (จำนวนคะแนนโบนัสสูงสุดที่กำหนดไว้สำหรับโปรโมชั่นนี้)
 4. โปรโมชั่นนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 16 มิถุนายน 2562
 5. โปรโมชั่นนี้สำหรับสมาชิก IKEA FAMILY เท่านั้น และสามารถร่วมโปรโมชั่นได้ทั้งสมาชิกแบบชั่วคราวและถาวร
 6. ต้องแสดงบัตรสมาชิก IKEA FAMILY ที่จุดชำระเงิน เพื่อรับคะแนนโบนัสตามโปรโมชั่น
 7. ยอดซื้อบัตรของขวัญอิเกีย บริการต่างๆ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง บริการติดตั้งชุดครัวอิเกีย บริการตัดเย็บ บริการออกแบบชุดครัว บริการจัดส่งสินค้า และบริการประกอบเฟอร์นิเจอร์) ไม่เข้าร่วมโปรโมชั่น เช่นเดียวกับบริการหยิบและจัดส่งสินค้าที่ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์บริการข้อมูลลูกค้าภายในสโตร์อิเกีย
 8. คะแนนโบนัส IKEA FAMILY ที่ได้รับตามโปรโมชั่นจะถูกเพิ่มในหมายเลขสมาชิกของลูกค้าภายใน 4 สัปดาห์ หลังจบโปรโมชั่น
 9. สมาชิกที่มีวันเกิดอยู่ในเดือนที่จัดโปรโมชั่นยังสามารถรับคะแนนโบนัสคูณสามจากยอดซื้อแรกในเดือนเกิดได้
  ตัวอย่างเช่น สมาชิก A เกิดเดือนมิถุนายน
  1. สมาชิก A ซื้อสินค้าครั้งแรกในเดือนมิถุนายน วันที่ 5 มิถุนายน โดยมียอดซื้อ 1,000 บาท สมาชิก A จะได้รับคะแนนโบนัส 3,000 คะแนน (ตามสิทธิพิเศษรับคะแนนโบนัสสามเท่าจากยอดซื้อแรกในเดือนเกิด)
  2. สมาชิก A ซื้อสินค้าครั้งที่สองในเดือนมิถุนายน วันที่ 10 มิถุนายน โดยมียอดซื้อ 3,500 บาท สมาชิก A จะได้รับคะแนนโบนัส 3,500 คะแนน ในวันที่ซื้อสินค้า
  3. สมาชิก A มียอดซื้อในเดือนมิถุนายนรวม 4,500 บาท ซึ่งพอดีกับยอดซื้อขั้นต่ำที่จะร่วมโปรโมชั่นรับคะแนนโบนัสคูณสามในครั้งนี้ได้ สมาชิก A จึงจะได้รับคะแนนโบนัสเพิ่มเติมตามโปรโมชั่นนี้อีก 13,500 คะแนน (4,500 x 3)
  4. ดังนั้น สมาชิก A จะได้รับคะแนนโบนัสในเดือนมิถุนายน รวม 20,000 คะแนน
 10. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นไปเป็นตามที่ IKEA FAMILY กำหนดไว้

IKEA FAMILY Bonus Points' Promotion - Terms & Conditions:


 1. Promotional 3x Bonus Points are calculated on top of purchase amount.
  Example:
  1. Customer spends total of THB4,500. Normal points earned (i.e. 4,500 points) will be automatically credited to membership account at point of purchase.
  2. Bonus Points of 13,500 (4,500 points * 3x bonus) will be credited to membership account within 4 weeks of promotion end date.
 2. Bonus Points are capped at 24,000 points per member.
  Example:
  1. Member A, total spend of THB4,500: Member earns 13,500 Bonus Points.
  2. Member B, total spend of THB9,000: Member earns 24,000 Bonus Points and not 27,000 Bonus Points.
 3. Minimum spend of THB4,500 is calculated as total spend within promotion period, regardless of the number of transactions.
  Example:
  1. Member A, 3 receipts with total accumulated spend of THB4,500 during promotion period: Member earns 13,500 Bonus Points..
  2. Member B, 5 receipts with total accumulated spend of THB9,000 during promotion period: Member earns 24,000 Bonus Points (max points)..
 4. This offer applies to purchases between 1 – 16 June 2019..
 5. This offer is valid only for IKEA FAMILY temporary and permanent members.
 6. The IKEA FAMILY membership card must be swiped or scanned at checkouts to qualify for the IKEA FAMILY Bonus Points promotion.
 7. IKEA FAMILY promotional points offer does not apply to Gift Card purchases and services purchases (including but not limited to IKEA kitchen installation, sewing, planning, delivery, assembly services) as well as Picking and Delivery services procured and paid at iCounter.
 8. IKEA FAMILY promotional points will be credited to the member’s account within 4 weeks of promotion end date.
 9. 3x birthday points calculation is still applicable on the 1st transaction of the birthday month.
  Example: June is member A’s birthday month
  1. Transaction 1 on 5th Jun of THB1000: Member earns 3000 points (3x birthday points)
  2. Transaction 2 on 10th Jun of THB3500: Member earns 3500 points.
  3. In Jun, total accumulated spend is THB4500: member is qualified for the promotion, hence he/she is entitled for 13,500 additional points (3x bonus points).
  4. In total, member has 20,000 points in Jun.
 10. All existing IKEA FAMILY Programme T&Cs apply.