อิเกียชวนน้องๆ
ร่วมประกวดภาพวาภาพตุ๊กตาผ้าอิเกีย!
ผลงานที่สร้างสรรค์ที่สุดมีสิทธิ์ลุ้นหลายเป็นตุ๊กตาผ้า
ที่จะวางจำหน่ายในสโตร์อิเกียทั่วโลก
คอลเล็คชั้นตุ๊กตาผ้า SAGOSKATT/ซอกูสแคท
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเรื่องเล่นๆ ที่เปลี่ยนโลก
ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสิทธิในการเล่นสนุก
และมีพัฒนาการที่สมวัยของเด็กๆ
เตรียมตัวให้พร้อม แล้วเจอกันในงานประกวดนะเด็กๆ
การประกวดวาดภาพตุ๊กตาผ้าอีเกียประจำปีนี้
จัดวันที่ 15 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
การประกวดวาดภาพตุ๊กตาผ้าอิเกีย
การประกวดวาดภาพตุ๊กตาผ้าอิเกียกลับมาอีกครั้ง ปีนี้จะมีเด็กๆ เจ้าของผลงานสุดสร้างสรรค์ทั้งหมด 6 คน จากทั่วโลก
ที่ความฝันจะกลายเป็นจริง ได้เปลี่ยนตุ๊กตาผ้าในฝันให้เป็นตุ๊กตาผ้าตัวนิ่มน่ากอดซึ่งจะวางจำหน่อยในสโตร์อิเกีย
จำวันและเวลาประกวดให้แมน แล้วอย่าลืมชวนเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ มาร่วมสนุกด้วยกัน
ผลงานชนะเลิศระดับโลกทั้ง 6 จะได้รับการคัดเลือกจากภาพวาดที่ส่งเข้ามาประกวดจากทั่วโลก โดยมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
ความสะดวกในการผลิตเป็นเกณฑ์หลักในการตัดสิน ทั้ง 6 ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับโลก จะนำมาผลิตเป็นตุ๊กตาผ้าเพื่อวาง
จำหน่ายในสโตร์อิเกียในคอลเล็คชั้นพิเศษที่จะเปิดตัวและวางจำหน่ายในสโตร์อิเกียทั่วโลกเดือนพฤศจิกายน 2563
ผู้ปกครองจะพาเด็กๆ มาร่วมประกวดได้อย่างไร
เกี่ยวกับการประกวด
เด็กๆ จะได้อะไรจากการร่วมประกวดวาดภาพตุ๊กตาผ้าอิเกีย

ผู้ร่วมประกวดทุกคน

จะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อเป็นเกียรติแก่การเข้าร่วม
ประกวดวาดภาพตุ๊กตาผ้าอิเกีย

50 ผลงานสุดท้าย

จะได้รับการเผยแพร่ในเว็บไซต์ IKEA FAMILY
เพื่อรับการโหวตจากบุคคลทั่วไป

ผลงานผู้ชนะระดับประเทศทั้ง
15 ผลงาน

ตัดสินจากคะแนนโหวตจากบุคคลทั่วไป เจ้าของผลงานจะได้รับบัตรของขวัญอิเกีย
มูลค่า 1,000 บาท คนละ 1 ใบ และทั้ง 15 ผลงานจะถูกส่งต่อให้ IKEA Global
เพื่อรับการคัดเลือกในการประกวดระดับโลกต่อไป

เจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศระดับโลกทั้ง 6 คน

จะได้รับตุ๊กตาผ้าคนละ 1 ตัวที่อิเกียจัดทำตามผลงานของน้องๆ เอง

คำถามที่พบบ่อย
ข้อกำหนด และเงื่อนไข
 • การประกวดวาดภาพตุ๊กตาผ้าอิเกียจัดเวลาใด

  คุณสามารถพาบุตรหลานมาร่วมประกวดวาดภาพตุ๊กตาผ้าได้ตลอดทั้งวันที่สโตร์อิเกีย ตั้งแต่สโตร์เปิดจนถึงสโตร์ปิด

 • สามารถส่งภาพวาดเข้าประกวดออนไลน์ได้หรือไม่

  เพื่อความยุติธรรมในการประกวด อิเกียขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการส่งผลงานออนไลน์ และจะรับเฉพาะผลงานของเด็กๆ ที่สร้างสรรค์ภายในสถานที่และเวลาจัดประกวดในสโตร์อิเกียเท่านั้น

 • ผู้ที่เป็นสมาชิก IKEA FAMILY สามารถพาเด็กที่มิใช่บุตรหลานของตน (เช่น ลูกของเพื่อน) มาเข้าร่วมประกวดวาดภาพตุ๊กตาผ้าอิเกียได้หรือไม่

  สามารถทำได้

 • เกณฑ์การตัดสินที่ใช้ในการประกวดครั้งนี้คืออะไร

  เกณฑ์การคัดเลือกผลงานที่ชนะเลิศดูจาก ความคิดสร้างสรรค์ ความแปลกใหม่ และความเป็นไปได้ที่จะนำมาเป็นแบบผลิตตุ๊กตาผ้าอิเกียต่อไป

 • อิเกียจะแจ้งผลการประกวดให้ผู้ปกครองของเด็กๆ เจ้าของ 50 ผลงาน ที่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายในการประกวดระดับประเทศอย่างไร

  อิเกียจะอีเมลแจ้งผู้ปกครองของเด็กๆ ทั้ง 50 คน ภายในวันที่ 22 พ.ย. 62

 • การโหวตรอบ 50 ผลงานสุดท้าย จะเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อใด

  เริ่มโหวตได้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. 62 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 1 ธ.ค. 62 เวลา 23.50 น.

 • โหวตได้อย่างไรและผ่านช่องทางใดบ้าง

  การโหวตเป็นการโหวตออนไลน์ และโหวตได้ในที่นี้

 • สามารถโหวตมากกว่า 1 ครั้งได้ไหม

  1 เครื่อง จำกัดการโหวตได้เพียง 1 ครั้ง

 • อิเกียจะแจ้งผลการประกวดให้แก่ผู้ปกครองของเด็กๆ เจ้าของ 15 ผลงาน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศอย่างไร

  หลังสิ้นสุดการโหวต และอิเกียจะอีเมลแจ้งผู้ปกครองของเด็กๆ เจ้าของ 15 ผลงาน ที่ได้รับคะแนนโวหตสูงสุดในรอบ 50 ผลงานสุดท้าย ภายในวันที่ 10 ธ.ค. 62

 • อิเกียจะแจ้งผลการประกวดให้แก่ผู้ปกครองของเด็กๆ เจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับโลกอย่างไร

  อิเกียจะอีเมลแจ้งผู้ปกครองของเด็กๆ เจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับโลกทั้ง 6 คน ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 62