น้องๆ จะเข้าร่วมการประกวด
ได้อย่างไร

ลูกของคุณจะได้รับอะไรบ้าง
เมื่อเข้าร่วมการประกวด?

IKEA Family - left buttonIKEA Family - left right
 • ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกคน

  จะได้รับประกาศนียบัตรจากอิเกีย
 • ผู้เข้ารอบระดับสโตร์ 50 คน

  จะได้รับการคัดเลือกอีกครั้งโดยสโตร์อิเกียในประเทศไทย
 • ผู้เข้ารอบระดับประเทศ 15 คนสุดท้าย

  จะได้รับการคัดเลือกโดยอิเกีย ประเทศไทยและ
  แต่ละคนจะได้รับบัตรของขวัญอิเกียมูลค่า 1,000 บาท
  พร้อมชุดของขวัญและอาหารเช้า 1 มื้อฟรี
  สำหรับผู้ชนะและสมาชิกในครอบครัวอีก 5 คน

  และผลงานของทุกคนจะถูกส่งไปให้
  คณะกรรมการตัดสินของ IKEA Global
  เพื่อคัดเลือกผู้ชนะระดับโลกทั้งหมด 6 คน
 • ผู้ชนะระดับโลกทั้ง 6 คน

  จะได้รับตุ๊กตาผ้าแบบละ 1 ตัวที่ผลิตขึ้นจากภาพวาดทั้ง 6 ภาพ ซึ่งผลิตขึ้นโดย IKEA Global

คำถามที่พบบ่อย

เด็กๆสามารถเข้าร่วม
ประกวด
วาดภาพตุ๊กตาผ้าได้อย่างไร

 • ผู้ปกครองสามารถพาเด็กๆ มาเข้าร่วมประกวดได้ที่สโตร์อิเกีย บางนา บางใหญ่ และภูเก็ต ระหว่างวันที่ วันที่ 19 พ.ย. 63 – 29 พ.ย. 63 หรือ
 • ผู้ปกครอง และเด็กๆ สามารถไปรับแบบฟอร์มสำหรับวาดภาพส่งเข้าประกวดได้ในเวลาทำการที่สโตร์อิเกีย บางนา บางใหญ่ และภูเก็ต หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มวาดภาพออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย. 63 – 29 พ.ย. 63

เด็กๆ สามารถส่งภาพวาดประกวด
ผ่านช่องทางออนไลน์ได้หรือไม่

ไม่ได้ เพื่อความยุติธรรมทุกคนจะต้อง
นำผลงานมาส่งที่สโตร์อิเกียเท่านั้น

ถ้าหากฉันเป็นสมาชิก IKEA Family และมีเด็กๆ ที่รู้จัก แต่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็นญาติ (เช่น ลูกของเพื่อน) เด็กคนนี้จะสามารถเข้าร่วมการประกวดนี้ได้หรือไม่

ไม่ต้องห่วง เข้าร่วมได้แน่นอน

การประกวดวาดภาพนี้มีเกณฑ์
ตัดสิน
อย่างไรบ้าง

เราจะเลือกผู้ชนะจากเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้: ได้แก่ ไอเดียแปลกใหม่ ความมีเอกลักษณ์ ศักยภาพในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ และความเป็นไปได้ในการนำไปผลิตเป็นตุ๊กตาผ้าของจริง

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าผลงานของเด็กๆ ได้รับคัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบ 50 คนสุดท้ายในระดับสโตร์

เราจะส่งอีเมลประกาศผลไปยังผู้เข้ารอบ 50 คนสุดท้ายในระดับสโตร์ วันที่ 3 ธันวาคม 2563

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าผลงานของเด็กๆ ได้รับคัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบ 15 คนสุดท้ายในระดับประเทศ

เราจะส่งอีเมลประกาศผลไปยังผู้เข้ารอบ 15 คนสุดท้ายในระดับประเทศ วันที่ 7 ธันวาคม 2563