คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลในการเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีตุ๊กตาผ้าอิเกีย

ขอขอบคุณที่ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันกับเรา!

วิสัยทัศน์ของอิเกียคือการสรรค์สร้างชีวิตที่ดีกว่าให้คนทั่วไปในทุกๆ วัน แม้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่พวกเราทุกคนในบริษัท อิคาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด ก็มุ่งมั่นตั้งใจทำให้เป็นจริง

คนทั่วไปที่เราหมายถึงไม่ใช่ใครที่ไหน ก็คุณอย่างไรล่ะ! ไม่ว่าคุณจะเป็นลูกค้าอิเกีย พนักงาน หรือพันธมิตรทางธุรกิจของเรา วิสัยทัศน์ของเราก็มีคุณเป็นหัวใจสำคัญ ดังนั้นเราจึงอยากรู้จักคุณให้มากขึ้น

หนึ่งในวิธีนั้นคือการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณ หากคุณอ่านถึงตรงนี้ คุณอาจสงสัยว่าเราเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้าง และจะนำไปใช้อย่างไร คุณสามารถอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ในเอกสารฉบับนี้

ก่อนอื่น เราขอขอบคุณที่คุณแบ่งปันข้อมูลกับเรา หากไม่มีข้อมูลของคุณ เราคงทำงานได้ยากขึ้น เราหวังว่าเราจะช่วยให้คุณใช้ชีวิตที่ดีบ้านได้ดีขึ้นเป็นการตอบแทน

เราเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างไร

วิธีการของเราในฐานะบริษัท อิคาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด คือทำให้ทุกขั้นตอนของการเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลของคุณเป็นไปอย่างเปิดเผยและโปร่งใสที่สุด

ส่วนแรก เราจะแจ้งให้คุณทราบว่าข้อมูลประเภทไหนที่เราจัดเก็บและจุดประสงค์ในการเก็บข้อมูลดังกล่าว ซึ่งคุณสามารถอ่านได้ในส่วนต่อไป

ส่วนที่สอง เราจะแจ้งให้คุณทราบว่าเราจัดการกับข้อมูลของคุณอย่างไร เราแบ่งปันข้อมูลนี้กับใครบ้าง แล้วบุคคลเหล่านี้จัดการกับข้อมูลดังกล่าวอย่างไร คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหัวข้อที่ 3

ส่วนที่สาม เราเก็บรักษาข้อมูลของคุณและแจ้งให้ทราบว่าเราจะเก็บข้อมูลในส่วนนี้ไว้นานเท่าใด อ่านเพิ่มเติมได้ในหัวข้อที่ 4 และ 5

และส่วนสุดท้าย เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนตัวที่คุณพึงมีและทางเลือกในการจัดการข้อมูลดังกล่าว รวมถึงข้อมูลติดต่อหากคุณมีคำถามและข้อสงสัยใดๆ ซึ่งสามารถอ่านได้ในหัวข้อที่ 6 และ 7

เราเก็บข้อมูลใดและทำไมจึงเก็บข้อมูลดังกล่าว

เราต้องการให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมจากอิเกีย! และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เราจึงเก็บข้อมูลประเภทต่างๆ เกี่ยวกับตัวคุณ ดังนี้

ประเภทของข้อมูลแหล่งที่มาของข้อมูล วัตถุประสงค์ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด
พ่อแม่/ผู้ปกครอง:
 • ชื่อสกุล
 • ที่อยู่
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • อีเมล
 • หมายเลขสมาชิก IKEA Family หรือหมายเลขอื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่เรา ซึ่งเรานำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการดำเนินการ เพื่อยืนยันตัวตนและใช้เป็นข้อมูลติดต่อกลับ ในการดำเนินการและเข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสีตุ๊กตาผ้าอิเกีย นอกจากนี้ เรายังต้องการทราบหมายเลขสมาชิก IKEA Family หรือหมายเลขอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบว่าเด็กๆ มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้าร่วมการประกวด อิเกียใช้การประมวลผลข้อมูลที่จำเป็นต่อการให้บริการตามสัญญาระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลกับเจ้าของข้อมูลอันชอบด้วยกฎหมาย <br><br>เราจะเก็บชื่อและข้อมูลติดต่อของคุณจนกว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจะสิ้นสุดลงตามข้อกำหนดทางกฎหมาย อิเกียประมวลผลข้อมูลนี้โดยเป็นไปตามการปฏิบัติอันชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูล
เด็ก:
 • ชื่อ
 • อายุ
 • ประเทศ
เด็กและ/หรือพ่อแม่/ผู้ปกครอง เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กแก่เรา ข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดในการเผยแพร่ทางออนไลน์ เช่น บนเว็บเพจ โซเชียลมีเดีย และสื่อสิ่งพิมพ์ ตามกติกาการเข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสีตุ๊กตาผ้าอิเกีย เราต้องการข้อมูลอายุของเด็กเพื่อตรวจสอบว่าเด็กๆ มีคุณสมบัติในการเข้าร่วมการประกวดครบถ้วน อิเกียใช้การประมวลผลข้อมูลที่จำเป็นต่อการให้บริการตามสัญญาระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลกับเจ้าของข้อมูลอันชอบด้วยกฎหมาย <br><br>เราจะใช้ชื่อและอายุของเด็กจนกว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจะสิ้นสุดลงตามข้อกำหนดทางกฎหมาย อิเกียประมวลผลข้อมูลนี้โดยเป็นไปตามการปฏิบัติอันชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูล

เราแบ่งปันข้อมูลของคุณกับใครบ้าง

เราไม่ขายหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สาม แต่เราแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับผู้ที่มีส่วนช่วยให้เราบรรลุวิสัยทัศน์ของอิเกีย ซึ่งอาจเป็นบริษัทอื่นๆ ในเครืออิเกีย ผู้ให้บริการ หรือพันธมิตรทางธุรกิจ เราจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดในการเก็บรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย

ประเภทคำอธิบาย
ภายในกลุ่มบริษัทอิเกียแม้อิเกียจะมีแบรนด์เดียว แต่มีหลายบริษัทในเครือ ซึ่งแต่ละบริษัทจะมีบทบาทที่แตกต่างกันออกไปเพื่อช่วยให้เราบรรลุวิสัยทัศน์ของอิเกีย เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบริษัทอื่นๆ ที่ดำเนินการภายใต้แบรนด์อิเกีย
ผู้ให้บริการเราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้ให้บริการของอิเกียที่ได้รับอนุญาต ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่จัดเก็บข้อมูลหรือบริษัทที่ให้บริการด้าน IT
พันธมิตรทางธุรกิจหลายครั้งเรายังร่วมมือกับบริษัทอื่นๆ เพื่อทำให้วิสัยทัศน์ของอิเกียเป็นจริง บริษัทเหล่านี้อาจจะช่วยให้เราเรียนรู้การใช้ชีวิตของผู้คน หรือพัฒนาสินค้าอิเกียให้ดียิ่งขึ้น บางบริษัทก็อาจช่วยเราในด้านสื่อ การตลาด และการจัดจ้าง

เราเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ปลอดภัยได้อย่างไร

เราปกป้องข้อมูลของคุณจากภัยคุกคามต่างๆ ซึ่งได้แก่ การทำลายข้อมูล ข้อมูลสูญหาย การเปลี่ยนแปลงข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลหรือการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต เรามีวิธีป้องกันหลากหลายวิธี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ว่าเราจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ที่ใดและใช้งานข้อมูลอย่างไร

เราคือบริษัทระดับสากล ที่มีผู้ให้บริการและพันธมิตรทางธุรกิจอยู่ในหลายพื้นที่ทั่วโลก บางกรณี เราอาจถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังบริษัทเหล่านี้ที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป แม้ในปัจจุบันจะมีความท้าทายเกี่ยวกับเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย แต่เราจะพยายามอย่างถึงที่สุดในการเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ปลอดภัยหากมีการถ่ายโอนข้อมูลเกิดขึ้น

สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณออกนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป เราต้องใช้กระบวนการรับรองมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูล (Adequacy Decisions) จากสหภาพยุโรป กล่าวคือ สหภาพยุโรปเชื่อมั่นว่ากฎหมายหรือข้อตกลงภายในประเทศนั้นๆ มีการปกป้องข้อมูลที่ดีพอ เช่น หากเราต้องการเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณในสหรัฐฯ เราจะใช้กรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ (Privacy Shield Network) ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาลของสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ

ในบางประเทศที่ไม่มีกระบวนการรับรองมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูล เราจะลงนามในข้อสัญญามาตรฐานแห่งสหภาพยุโรป (EU Model Contract Clause) ร่วมกับผู้รับข้อมูล ซึ่งเอกสารทางกฎหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยรัฐบาลยุโรป

ตามที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้น เรามีแผนจะเผยแพร่ข้อมูลลงสื่อออนไลน์ เช่น เว็บเพจ โซเชียลมีเดีย รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ นั่นหมายความว่าผู้คนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลในส่วนนี้ได้ทันที และข้อมูลจะถูกถ่ายโอนไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลออนไลน์ประเภทนี้ กระบวนการรับรองมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลจะไม่สามารถบังคับใช้ได้ในทุกที่ และเราไม่สามารถใช้ข้อสัญญามาตรฐานแห่งสหภาพยุโรปกับผู้รับข้อมูลทุกรายได้ ดังนั้น เราจึงต้องใช้การประมวลผลข้อมูลที่จำเป็นต่อการให้บริการตามสัญญาระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลกับเจ้าของข้อมูลอันชอบด้วยกฎหมายแทน

เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้นานแค่ไหน

เราเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้นานตราบเท่าที่ข้อมูลดังกล่าวยังต้องนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของอิเกียซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกวดวาดภาพระบายสีตุ๊กตาผ้าอิเกีย และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการจัดการและเข้าร่วมการประกวดดังกล่าว เมื่อไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวแล้ว เราจะลบข้อมูลนั้นทิ้ง

ข้อมูลที่ถูกใช้เพื่อจุดประสงค์ในการดำเนินการจัดการและเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีตุ๊กตาผ้าอิเกียจะถูกลบ 2 ปี หลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นต้องจัดการหรือใช้ข้อมูลอีกต่อไป

ส่วนข้อมูลที่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด (ชื่อเด็ก อายุ และประเทศ) เราจะจัดเก็บไว้จนกว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจะสิ้นสุดลง

ตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ชื่อและอายุของเด็ก รวมถึงชื่อและข้อมูลติดต่อของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง จะถูกจัดเก็บไว้จนกว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจะมีผลสิ้นสุดลง

เราอาจเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณนานกว่าที่ระบุไว้ หากมีความจำเป็นภายใต้ข้อกำหนดทางกฎหมาย

สิทธิด้านความเป็นส่วนตัวของคุณ

คุณมีสิทธิที่พึงมีสำหรับข้อมูลส่วนตัวของคุณ คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากด้านล่าง หากคุณต้องการใช้สิทธิของตนหรือเรียนรู้เพิ่มเติม ติดต่อเราได้เลย! เราแนบข้อมูลติดต่อไว้ท้ายเอกสารแล้ว โปรดทราบว่าสิทธิบางสิทธิไม่มีผลใช้ในกรณีของคุณ

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

 • คุณมีสิทธิรับทราบว่าเราใช้ข้อมูลส่วนตัวใดบ้างและใช้เพื่อจุดประสงค์ใด ซึ่งเราได้แจ้งถึงขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลให้คุณทราบล่วงหน้าแล้วตามคำชี้แจงฉบับนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำข้อมูลของคุณไปประมวลผล ติดต่อเราได้เลย เรายินดีตอบคำถามและให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับคุณเสมอ

สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

 • หากคุณพบว่าข้อมูลของคุณที่เรามีอยู่ไม่ถูกต้อง เช่น ชื่อหรือที่อยู่ คุณสามารถแจ้งให้เราแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้

สิทธิในการขอให้ลบ/ทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

 • คุณมีสิทธิแจ้งให้เราลบข้อมูลส่วนตัวของคุณออกจากระบบแบบถาวร หากคุณเชื่อว่าข้อมูลนั้นไม่จำเป็นสำหรับเราที่อีกต่อไป หรือหากคุณแจ้งความยินยอมให้ใช้ข้อมูลไว้ก่อนแล้ว คุณสามารถถอนความยินยอมได้เช่นกัน

สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูล

 • คุณมีสิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลในบางกรณี นั่นหมายถึงเราจะยังเก็บข้อมูลของคุณอยู่ แต่จะหยุดการดำเนินการใดๆ ก็ตามกับข้อมูลชั่วคราว แล้วมีกรณีใดบ้างที่คุณอาจต้องการใช้สิทธินี้บ้าง ก็ในกรณีอย่างเช่น เมื่อคุณขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง คุณอาจต้องการให้เราหยุดการประมวลผลข้อมูลจนกว่าข้อมูลจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง

สิทธิในการได้รับและโอนถ่ายข้อมูล

 • ในบางกรณี คุณมีสิทธิขอให้เราส่งข้อมูลส่วนตัวของคุณให้คุณในรูปแบบดิจิทัล เพื่อที่คุณจะสามารถถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อื่นได้

สิทธิในการคัดค้านการดำเนินการกับข้อมูล

 • คุณมีสิทธิคัดค้านการดำเนินการกับข้อมูล แม้ว่าเราจะมีเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายที่ถูกต้องและเหมาะสมในการจัดการข้อมูลดังกล่าว เมื่อเราใช้ข้อมูลตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล และคุณเห็นว่าสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูลมีความสำคัญกว่าการดำเนินการที่จำเป็นเพื่อผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูล คุณสามารถใช้สิทธิคัดค้านได้ หากคุณไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดโดยตรง ซึ่งรวมถึง การเก็บรวบรวมข้อมูล เราจะปฏิบัติตามสิทธิที่พึงมีของคุณในทุกกรณี

สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

 • เราดำเนินการกับข้อมูลได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณ นั่นหมายความว่า คุณมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้ได้ทุกเมื่อ

สิทธิในการยื่นคำร้องต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลโดยตรง

 • หากคุณไม่เห็นด้วยกับขั้นตอนการจัดการข้อมูลส่วนตัวของเรา คุณมีสิทธิยื่นคำร้องต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลโดยตรงในประเทศของคุณได้

7. หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อใครได้บ้าง

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลหรือหลักปฏิบัติสำหรับการจัดการข้อมูลส่วนตัวสามารถติดต่อเราได้ที่

บริษัท อิคาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด
38 ม. 6 ถ. บางนา-ตราด กม. 8 ต.บางแก้ว อ. บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย
อีเมล:[customerservice.ikeath@ikano.asia]