ดับเบิ้ลความสุข ช้อปสนุก รับคะแนนคูณ 2

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. โปรโมชั่นนี้ใช้ได้สำหรับสมาชิก IKEA Family ที่มียอดในการสั่งซื้อขั้นต่ำ 20,000 บาท จากสโตร์ออนไลน์ (IKEA.co.th) ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 67 เวลาเที่ยงคืน – 31 ก.ค. 67 เวลา 23:59 ในประเทศไทยเท่านั้น
 2. คะแนนโบนัส 2 เท่า จะคำนวณเพิ่มจากการคำนวณคะแนนปกติ
 3. ตัวอย่าง

  1. สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายรวม 20,000 บาท จะได้รับคะแนนตามปกติ 20,000 คะแนนเข้าบัญชีสมาชิก ณ จุดชำระเงินโดยอัตโนมัติ
  2. สมาชิกจะได้รับคะแนนโบนัสเพิ่มอีก 20,000 คะแนน โดยคะแนนจะเข้าบัญชีสมาชิกโดยอัตโนมัติภายใน 4-6 สัปดาห์ หลังจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่น โดยสรุป สมาชิกจะได้รับคะแนนรวมทั้งหมด 40,000 คะแนนจากการซื้อสินค้าในครั้งนี้
 4. คะแนนโบนัสสูงสุดอยู่ที่ 50,000 คะแนน/สมาชิก
 5. ตัวอย่าง

  1. สมาชิก A มียอดใช้จ่ายรวม 20,000 บาท จะได้รับคะแนนตามปกติ 20,000 คะแนนเข้าบัญชีสมาชิก ณ จุดชำระเงินโดยอัตโนมัติ และจะได้รับคะแนนโบนัส 20,000 คะแนนภายใน 4 สัปดาห์หลังสิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่น โดยสรุปสมาชิก A จะได้รับคะแนนรวมทั้งหมด 40,000 คะแนนจากการซื้อสินค้าในครั้งนี้
  2. สมาชิก B มียอดใช้จ่ายรวม 55,000 บาท จะได้รับคะแนนตามปกติ 55,000 คะแนนเข้าบัญชีสมาชิก ณ จุดชำระเงินโดยอัตโนมัติ และจะได้รับคะแนนโบนัส 50,000 คะแนนภายใน 4 สัปดาห์หลังสิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่น โดยสรุปสมาชิก B จะได้รับคะแนนรวมทั้งหมด 105,000 คะแนนจากการซื้อสินค้าในครั้งนี้ ไม่ใช่ 110,000 คะแนน
 6. ทุกยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 20,000 บาทที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาโปรโมชั่น จะถูกนำมาคำนวณเป็นยอดใช้จ่ายรวม โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งที่ซื้อสินค้า อย่างไรก็ตามการคืนสินค้าในทุกกรณีไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้
 7. ตัวอย่าง

  1. สมาชิก A มีใบเสร็จ 3 ใบที่มียอดใช้จ่ายรวม 20,000 บาท ในระยะเวลาโปรโมชั่นสมาชิกจะได้รับคะแนนโบนัส 20,000 คะแนน รวมเป็น 40,000 คะแนน
  2. สมาชิก B มีใบเสร็จ 5 ใบที่มียอดใช้จ่ายรวม 50,000 บาท ในระยะเวลาโปรโมชั่น สมาชิกจะได้รับคะแนนโบนัส 50,000 คะแนน (คะแนนสูงสุด) รวมเป็น 100,000 คะแนน
  3. สมาชิก C มีใบเสร็จ 5 ใบที่มียอดใช้จ่ายรวม 21,000 บาท ในระยะเวลาโปรโมชั่น และมีการคืนสินค้าเป็นมูลค่า 2,000 บาท ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น ยอดใช้จ่ายรวมของสมาชิก C คือ 19,000 บาท จึงไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่จะเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้
 8. สมาชิกจะยังได้รับคะแนนโบนัส 3 เท่าสำหรับยอดซื้อแรกในเดือนเกิดตามปกติ (ยอดซื้อแรกอาจเป็นยอดใช้จ่ายในสโตร์อิเกีย สโตร์อิเกียออนไลน์ ร้านอาหารอิเกีย บิสโทร หรือมุมอาหารและขนมสวีเดน)
 9. ตัวอย่าง

  หากสมาชิกเกิดในเดือนกรกฏาคม

  1. ยอดซื้อครั้งแรก ในวันที่ 5 กรกฏาคม มูลค่า 500 บาท สมาชิกจะได้รับคะแนน 1,500 คะแนน (คะแนนวันเกิด 3 เท่า)
  2. ยอดซื้อครั้งที่สอง ในวันที่ 18 กรกฏาคม มูลค่า 19,500 บาท สมาชิกจะได้รับคะแนน 19,500 คะแนน
  3. หากภายในระยะเวลาโปรโมชั่น สมาชิกมียอดใช้จ่ายรวมจำนวน 20,000 บาท สมาชิกจะได้รับสิทธิ์ใช้โปรโมชั่นดับเบิ้ลความสุข ช้อปสนุก รับคะแนนคูณ 2 และจะได้รับคะแนนโบนัสเพิ่มอีก 20,000 คะแนน (คะแนนโบนัส 2 เท่า)
  4. โดยสรุป สมาชิกจะได้รับคะแนนทั้งหมด 41,000 คะแนน ภายใน 4-6 สัปดาห์ หลังจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่น
 10. สำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์ สมาชิก IKEA Family จะต้องใส่หมายเลขสมาชิก 16 หลักในขั้นตอนชำระเงินเพื่อมีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่น IKEA Family 2 เท่า โปรโมชั่นนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อสถานะการสั่งซื้อเปลี่ยนเป็น “พร้อมจัดส่ง (Ready for Delivery)” ภายในระยะเวลาโปรโมชั่นเท่านั้น
 11. คะแนนโปรโมชั่น IKEA Family ไม่สามารถใช้กับการซื้อบัตรของขวัญและบริการ (รวมถึงการติดตั้งครัวอิเกีย, บริการตัดเย็บ, บริการออกแบบ, บริการจัดส่ง, และบริการประกอบเฟอร์นิเจอร์) รวมถึงบริการหยิบสินค้าและจัดส่งที่ดำเนินการและชำระเงินที่ iCounter
 12. คะแนนโปรโมชั่น IKEA Family จะถูกเพิ่มเข้าบัญชีสมาชิกโดยอัตโนมัติภายใน 4-6 สัปดาห์ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่น
 13. เงื่อนไขโปรแกรม IKEA Family อื่นๆ เป็นไปตามที่อิเกียกำหนด โดยสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่นี่
 14. ในกรณีที่เกิดข้อพิพาท การตัดสินใจของ IKEA Family ถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่มีการสอบถาม
 15. อิเกียขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า