รีเซ็ตรหัสผ่านสำเร็จ

โปรดล็อกอินอีกครั้ง

{{ profile.firstName }} {{ profile.lastName}}

{{ memNumber }}


หากต้องการรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ โปรดทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. คลิก 'ส่งรหัส OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ' ระบบจะส่งรหัสไปยังเบอร์มือถือของคุณ
  2. เมื่อได้รับแล้ว ให้ป้อนรหัส OTP ลงช่อง
  3. ใส่ 'รหัสผ่านใหม่'
  4. ใส่รหัสผ่านอีกครั้งในช่อง 'ยืนยันหัสผ่านใหม่'
  5. คลิก 'บันทึกการเปลี่ยนแปลง' เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่าน

OTP:

{{ form.otp.errorMsg[0] }}

(รหัสผ่านของคุณจะต้องมีอักขระ 8 ตัว โดยจะต้องมีตัวอักษรอย่างน้อย 1 ตัว และตัวเลข 1 ตัว)

รหัสผ่านใหม่

{{ form.newPassword.errorMsg[0] }}

ยืนยันรหัสผ่านใหม่

{{ form.confirmPassword.errorMsg[0] }}