แจ้งบัตรหาย

หากคุณทำบัตร IKEA Family หาย ให้ปิดการใช้งานและใช้ eCard แทน! ไม่ต้องกังวล การปิดใช้งานบัตรจริงจะไม่ยกเลิกการเป็นสมาชิก IKEA Family ของคุณ


บัตรของคุณถูกปิดการใช้งานเรียบร้อยแล้ว คุณยังสามารถใช้ eCard ของคุณเพื่อรับและแลกคะแนน IKEA Family

บัตรของคุณถูกปิดการใช้งานเรียบร้อยแล้ว คุณยังสามารถใช้ eCard ของคุณเพื่อรับและแลกคะแนน IKEA Family