ยินดีต้อนรับสู่
IKEA Family

เป็นสมาชิกอยู่แล้วใช่ไหม เข้าสู่ระบบได้เลย

สมัครสมาชิก IKEA Family ฟรี!
แล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราวันนี้เลย ดูเพิ่มเติม

ชื่อ

{{ form.firstName.errorMsg[0] }}

นามสกุล

{{ form.lastName.errorMsg[0] }}

วันเกิด

สมาชิกของเราต้องมีอายุขั้นต่ำ 21 ปี

{{ form.birthdate.date.errorMsg[0] }}

อีเมล

{{ form.emailAddress.errorMsg[0] }}*อีเมลสำหรับรับ eCard ข่าวสาร และข้อเสนอพิเศษ

ป้อนรหัสผ่านด้านล่าง
เพื่อใช้เข้าสู่บัญชี IKEA Family ใหม่ของคุณ

สร้างรหัสผ่าน

{{ error }}

คอนเฟิร์มรหัสผ่าน

{{ error }}

รหัสผ่านประกอบด้วยตัวอักษรขั้นต่ำ  8 ตัวอักษร และต้องมีตัวเลขอย่างน้อย 1 หลัก

รหัสไปรษณีย์

{{ form.postalCode.errorMsg[0] }}

จังหวัด

{{ form.province.errorMsg[0] }}

เขต

{{ form.district.errorMsg[0] }}

แขวง

{{ form.subDistrict.errorMsg[0] }}

ที่อยู่ 1

{{ form.addressLine1.errorMsg[0] }}

ที่อยู่ 2

{{ form.addressLine2.errorMsg[0] }}

การใช้ชีวิตในบ้านของฉัน

ตัวเลือกที่คุณเลือกด้านล่างจะช่วยให้เรามอบข้อเสนอและข่าวสาร
ที่เกี่ยวข้องกับคุณ
คุณมีสิทธิ์เลือกได้ว่าต้องการแบ่งปันข้อมูลใดกับเราบ้าง

สถานะความเป็นอยู่

{{ form.livingSituation.errorMsg[0] }}

วันเกิดลูกคนสุดท้อง

{{ form.youngestBirthday.date.errorMsg[0] }}

ระบุวันเดือนปีเกิดของลูกคนสุดท้องของคุณ เพื่อรับข้อมูลที่เฉพาะสำหรับคุณและครอบครัวของคุณ

สถานะการเป็นเจ้าของที่อยู่

{{ form.typeOfHome.errorMsg[0] }}

ประเภทที่อยู่อาศัย

{{ form.typeOfHousing.errorMsg[0] }}

โปรดระบุ

{{ form.otherTypeOfHousing.errorMsg[0] }}

สโตร์อิเกียที่ใช้บริการ

{{ form.preferredStore.errorMsg[0] }}

ภาษาที่เลือก

{{ form.preferredLanguage.errorMsg[0] }}
  • ข้าพเจ้าเข้าใจว่าอาจมีการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด และข้าพเจ้ายินยอมรับข้อมูลทางการตลาดและการสื่อสารอื่นๆ ผ่านช่องทางต่อไปนี้

    • อีเมล

    • ข้อความ sms

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท อิคาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด
เก็บรวบรวม ใช้งาน
และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า
เพื่อสมัครสมาชิก IKEA Family

{{ form.consent.errorMsg[0] }}

ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงการใช้งาน และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัท อิคาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

{{ form.pdpnAccepted.errorMsg[0] }}


ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของคุณเพื่อเปิดใช้งานสมาชิก IKEA Family

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ส่งรหัสเปิดใช้งาน

หากคุณไม่ได้รับรหัสผ่าน (OTP) หลังจาก 3 นาที โปรดคลิกส่งรหัสเปิดใช้งานเพื่อลองอีกครั้ง

ระบบส่ง OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของคุณแล้ว


{{ cdMinute }} : {{ displaySecond }}

ส่ง

ระบบส่ง OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของคุณแล้ว


{{ cdMinute }} : {{ displaySecond }}

ส่ง