คำขอยกเลิกเป็นสมาชิก

คุณกำลังส่งคำขอยกเลิกเป็นสมาชิก
หากคุณต้องการดำเนินการต่อ โปรดเลือก "ยกเลิกการเป็นสมาชิก" ด้านล่าง

โปรดยืนยันการยกเลิกเป็นสมาชิก

การยกเลิกเป็นสมาชิก จะเท่ากับยกเลิกคะแนน IKEA Family ที่มีอยู่ทั้งหมด

เราได้รับคำขอยกเลิกการเป็นสมาชิกจากคุณแล้ว
เราจะดำเนินการยกเลิกสมาชิกและแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล

{{ error }}